Forretningsbetingelser for brug af Indexo.dk

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende for virksomheden som køber adgang til Indexo.dk (Kunden) og TM Web v/Theis Mikkelsen (Sælger). Disse forretningsbetingelser skal accepteres for at kunne købe adgang til Indexo.dk.

Der handles ikke med privatpersoner. Kun virksomheder kan købe adgang til Indexo.dk.

Ejerskab og kontaktinformation

TM Web v/ Theis Mikkelsen
CVR-nummer: 34100721
Stadion Allé 33, 5TV
8000 Aarhus C
Email: kontakt@indexo.dk
Telefon: 42741516

Rettigheder

Data fra Indexo.dk må udelukkende benyttes til internt brug hos Kunden. Kunden samtykker til ikke at videregive, videresælge, licensiere, leje, låne, overføre, eller distribuere data - hverken i original eller i modificeret form - fra Indexo.dk. Kunden samtykker ligeledes til ikke at give adgang til deres bruger på Indexo.dk til tredje parter.

Forbehold

Datasæt på Indexo.dk er baseret på tolkning af data fra tredjeparter og kan i sin natur ikke garanteres at være 100% korrekt. Sælger tager forbehold for at datasættet til en hver tid indeholder en mindre andel ukorrekte datapunkter så som - men ikke begrænset til - ukorrekte tolkninger af koblinger mellem virksomheder og websites og ukorrekte tolkninger af hvilket teknisk system et website er bygget med.

Datasættene og webapplikationen på Indexo.dk videreudvikles og ændres løbende og Kunden skal forvente at der løbende opstår ændringer i virkemåde, funktioner og den underliggende data. Datasæt på Indexo.dk er baseret på tolkning af data fra tredjeparter og Kunden skal forvente at ændringer i data fra tredjeparter samt ændringer i metoder til tolkning og præsentation af denne data betyder at datasættene på Indexo.dk løbende vil udvikle og ændre sig

Ansvarsbegrænsning

Sælger kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som stammer fra brug af webapplikationen eller datasæt på Indexo.dk.

Drift og oppetid

Sælger forbeholder sig retten til i korte perioder helt- eller delvist at lukke for adgang til websitet og webapplikationen hvis drifts- eller sikkerhedsmæssige årsager gør dette nødvendigt.

Betaling

Betaling foregår enten med betalingskort eller ved bankoverførsel.

Ved betaling med betalingskort kan der benyttes enten Visa eller Mastercard. Efter gennemført betaling har Kundens brugerkonto øjeblikkeligt adgang til den data som er omfattet af den købte pakke. Kunden kan hente sin faktura som PDF-fil direkte fra kvitteringssiden eller under menupunktet "Min konto". Betaling med betalingskort foregår med Quickpay som betalingsgateway og med Clearhaus som indløser.

Hvis Kunden ønsker at betale med bankoverførsel, da skal Sælger kontaktes på kontakt@indexo.dk. Sælger vil herefter sende en faktura til Kunden, og adgang til datasættet vil blive aktiveret når betalingen er registreret hos Sælgers bank.

Refundering, returret og reklamation

Pakker med adgang til Indexos datasættet som er købt af Kunden refunderes ikke hvis adgangen er taget i brug. Ved ibrugtagning menes at kunden har tilgået datasættet og har kunne observere ikke-anonymiseret data som Kunden kun havde adgang til i kraft af den købte pakke med adgang til Indexos datasæt.

Ved ønske om refundering for pakker med adgang til Indexos datasæt som endnu ikke er taget i brug af Kunden, da skal Kunden kontakte Sælger på kontakt@indexo.dk, hvorefter sælger vil starte processen for kreditering af fakturaen og tilbagebetaling.

TM Web CVR: 34100721 Stadion Allé 33, 5TV 8000 Aarhus C Email: kontakt@indexo.dk Telefon: 42741516 (hverdage 10-16)